Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - PSP Kielcza

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy
Title
Przejdź do treści
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa NPRC 2.0.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  Na zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo otrzymaliśmy  5 000 zł.
W związku z otrzymanymi pieniędzmi odbyły się konsultacje całej społeczności szkolnej - uczniów i nauczycieli w sprawie wyboru książek, które zakupimy do biblioteki. Cenną wskazówką dla tworzenia zamówienia, poza wynikami przeprowadzonych wyborów, były wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów w bibliotece szkolnej. Przeprowadzono także konsultacje z polonistami pod kątem wzbogacenia księgozbioru w nowości wydawnicze oraz w lektury szkolne (uzupełnienie zbioru lektur szkolnych było bardzo istotne ze względu na ich duży brak oraz nową zmienioną listę lektur). Biblioteka szkolna przekazała listy propozycji do zakupu Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców oraz Bibliotece Publicznej. Zainicjowano również projekty edukacyjne, których formą prezentowania efektów końcowych będą m.in. plakaty, wystawy, inscenizacje.
Wróć do spisu treści